הליך קבלת הכשרות

הליך קבלת הכשרות 

1.פתיחת תיק ברבנות בתיאום עם מנהל מחלקת הכשרות הרב יעקב בורנשטיין 052-7632750 שבו ימולאו הטפסים הבאים :

א. טופס פרטים אישיים של בעל העסק, פרטי העסק עצמו ,תאריך פתיחת העסק,ח"פ,כתובת טל וכו'.  שעות פעילות העסק ,ימי עבודה ושעות עבודה, הגדרת העסק כחלבי/פרווה/בשרי. 

ב. טופס התחייבות בחתימת בעל העסק לכל נוהלי הכשרות שמפורטים בדף החתימה עפ"י נוהלי הרבנות הראשית לישראל.

2.לאחר פתיחת התיק בעל העסק יכנס לראיון אישי אצל רב העיר הרב ביטון שליט"א .

3.קביעת המשגיח ע"י רב העיר ומנהל מחלקת הכשרות.

4.הוצאת חשבון חיוב תשלום אגרת כשרות שנתית לפי חוזר מנכ"ל משרד הדתות.

5.ביקור בעסק של מנהל מחלקת הכשרות יחד עם מפקח הכשרות הממונה על המשגיח לקביעת נוהלי עבודה וקביעת שעות העבודה והשכר של המשגיח בהתאם לנוהלי הרבנות.