מפת העירוב

על מנת לראות את תוואי העירוב המסומן בקו אדום על גבי תצלום האויר יש להגדיל את התצלום .