מבנה המחלקה

הגב' מעיין לוי: רכזת מחלקת נישואין    04-6337556 -> שלוחה 2 

הרב אליהו אסולין: רשם נישואין              04-6337556 -> שלוחה3

הרב אמיר מנגיסטו: רשם נישואין            04-6337556 -> שלוחה 4

הרב ברוך פחימה : רשם נישואין            04-6337556 -> שלוחה 5