בקשה לתעודת נישואין

 
לצורך קבלת צילום / העתקת תעודת נישואין ניתן ליצור קשר עם מר משה דדון 04-6337556 שלוחה 7